VZG Steenwijk

Evenals dit voorjaar komt Rennie Schoorstra ook dit najaar weer 2 thema-avonden verzorgen.

Het thema is deze keer: De Heere Jezus komt spoedig.

Kenneth Johannes Kerver zal het gedeelte na de pauze verzorgen.

De avonden worden gehouden op donderdag 5 en 19 oktober 2023 om 20.00 uur. Locatie: Beth-El, Gasthuislaan 109, Steenwijk

In de Ontmoeting staat een tafel met Israëlproducten en ook is er tijdens de pauze gelegenheid voor een kopje koffie/thee.

In de bijlage vindt u meer informatie

Zou u bijgaand persbericht willen doorsturen naar de aangesloten kerken in Steenwijk en omgeving?

Alvast heel hartelijk bedankt!!

Hartelijke groet,

VZG Steenwijk – Beth-El

Geke Braad