Activiteiten

Zondag 27 september: 19.00 uur
 afsluitende interreligieuze viering in de Grote Kerk te Steenwijk. Speciale gasten zijn: Jorgen Raymann “Preek van de Leek Sharine Eyny zang, halve finaliste Voice of Holland 2020
In verband met het Corona-virus gaan de Vesperdiensten niet door!

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

In verband met het Corona-virus gaan de Vesperdiensten niet door!

 In verband met het Corona-virus gaan de Vesperdiensten niet door!