Eigen Spoor 

UITNODIGING JUBILEUMVIERING


Eigen Spoor
1984-2024

Aan de kerken in Steenwijk en omgeving,

In 1984 werd in Steenwijk het eerste Gezinsvervangend Tehuis geopend voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds die tijd ontstonden er contacten die in de loop van jaren zijn uitgegroeid tot Gespreksgroep Eigen Spoor met momenteel 15 deelnemers in leeftijd van 35-75 jaar. Dit jaar bestaan we 40 jaar.
We willen dit jubileum graag verbinden door ons bestaan breder kenbaar te maken bij de kerken in Steenwijk en omgeving.

Eigen Spoor biedt aan deze doelgroep ruimte om hun geloofsbeleving of hun levensvragen te delen op een manier dat aansluit bij hun beleving en leefwereld. Dit blijkt een waardevolle aanvulling zijn wanneer zij geen- of onvoldoende aansluiting kunnen vinden bij het gemeenteleven voor volwassenen, maar ook niet (meer) passen bij het jeugdwerk. Als we hierin in de toekomst iets voor u kunnen betekenen horen we dit graag.

We nodigen ieder van harte uit bij onze jubileumviering op zondag 2 juni. 15.00 in de Grote kerk.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Roelie Stevens (coördinator)
0645741799
roeliestevens@home.nl