JoVo-Bijbelstudiegroep

STARTAVOND | JoVo-Bijbelstudiegroep in het Land van Veno
Datum | 19 april 2024 Tijd | 20:00 uur Waar | (wordt vervolgd)

 • voor jongvolwassenen tussen de 20 en 40 jaar, die graag willen leren begrijpen wat ze in de Bijbel lezen –
  In het kort
  Deze Bijbelstudie voor jongvolwassenen richt zich op het opnieuw of dieper ontdekken van de Bijbel aan de hand van de oorspronkelijke Joodse achtergrond & context en Hebreeuwse grondtekst. Niet dat we persé zelf Hebreeuws gaan leren ofzo, maar we krijgen les van iemand die daarin thuis is: Debby van Galen. Ze is Bijbellerares, maakt podcasts en geeft sinds kort boeken uit; ze is erg gemotiveerd om haar kennis op een volgende generatie over te brengen (zie ook: www.onderdevijgenboom.nl).
  Debby zal onder andere de relevantie van de Bijbel voor vandaag uitleggen, de profetieën daarin, etc. Maar het zal ook veel gaan over thema’s en vragen die deelnemers zelf aandragen; dus echt samen ontdekken waarom de Bijbel en échte kennis daarvan voor vandaag zo belangrijk is. De Bijbelstudiegroep is bedoeld voor iedereen van 20-40 jaar, los van kerkelijke achtergrond.
  Startavond 19 april
  Tijdens deze startavond zal worden uitgelegd wat de motivaties zijn voor dit initiatief en wat de bedoelingen zijn met deze Bijbelstudiegroep. Debby van Galen zal worden voorgesteld en vervolgens zal zij vertellen wat zij zoal doet. Daarna zal ze beschrijven hoe een JoVo-avond er ongeveer uit ziet en hoe de thema’s en het jaarprogramma worden bepaald. Ook zal worden uitgelegd aan welke vormen van samenkomen gedacht wordt en waarom.
  Met degenen die zich willen aansluiten bij de Bijbelstudiegroep zullen we daarna afspreken in welke vorm en op welke locatie de bijeenkomsten wenselijk zijn, net als de frequentie en met welke thema’s de groep van start gaat. Daarbij is het de bedoeling om samen een vaste dag en tijdstip te kiezen. Ook zal een praktisch punt worden voorgelegd, namelijk de reiskostenvergoeding voor Debby: we zullen bespreken of & hoe men hieraan wil bijdragen. Zij komt namelijk helemaal uit Noord-Holland (Kennemerland) om hier onderwijs te geven; wat ze overigens graag en pro Deo doet.
  Meer informatie & aanmelden:
  www.OnderDeVijgenboom.nl/HGLevendWater/JoVos-Land-van-Veno-eo
  Vragen / aanmelden kan ook via sjn@ziggo.nl of 06 216 40 616
  Vriendelijke groeten, ook namens Debby van Galen,
  Stefan Jansen Vollenhove