Kerstquiz 2022

Kerstquiz 2022

Op veler verzoek opnieuw een kerstquiz van Klaas de Jong, deze keer met als thema Maria.

In de protestantse kerken is er weinig aandacht voor Maria. Maar ze is een van de hoofdpersonen in de Kerstgeschiedenis en een heel bijzondere vrouw. Deze kerstquiz is bedoeld om haar wat beter te leren kennen. Probeer een beetje in te voelen wat zij heeft meegemaakt.

 1. In Lukas 1:38 stemt Maria in met de unieke taak die de engel geeft maar de bekende Nederlandse Bijbels geven haar antwoord verschillend weer. Heel mooi is wat ze zegt volgens enkele belangrijke Engelstalige Bijbels: “Here am I.” Hier ben ik, het Hebreeuwse hineni.  Welke mannen antwoordden hiermee toen de Heer hen een opdracht gaf?
 2. Wat was het eerste wat Elisabeth zei toen Maria haar opzocht nadat Gabriël bij haar was geweest?
 3. In welke Bijbelvertalingen zei de engel Gabriël hetzelfde?
 4. Hoe weten we dat deze uitspraak van Elisabeth overeenkwam met Gods wil?
 5. Toen Jezus een menigte toesprak, riep een vrouw tot Hem. Ze noemde Zijn moeder zalig/gelukkig. Maar welke belangrijke les gaf Jezus haar toen?
 6. Na de begroeting door Elisabeth komt Maria met haar bekende lofzang. Die is nog indrukwekkender als je bedenkt dat ze heel waarschijnlijk nog maar een tiener was. Toch verwerkt zie in haar lofzang verschillende teksten in het Oude Testament. Naar welke tekst verwijst ze het eerst?
 7. Voor de hoogzwangere Maria was de reis naar Betlehem vast zwaar. Zou Maria ook de tekst gekend hebben dat de Messias uit die stad zou komen? Wie kenden die tekst in elk geval en waar staat het?
 8. Maria is de Griekse vorm van een Hebreeuwse naam. Hoe was haar naam in het Hebreeuws en wie was de eerste vrouw in de Bijbel met die naam?
 9. Wie gaf de eerste vrouw in de Bijbel haar naam en wanneer gebeurde dat?
 10. Wat was de betekenis van haar naam en zie je een verband met Maria?
 11. Het meest dramatische moment in Maria’s leven moet wel Golgotha zijn geweest. Wat zei Jezus tegen haar toen Hij aan het kruis hing? Wie nam haar volgens de kerktraditie op in zijn huis en bij welke Bijbelse plaats zou ze later gewoond hebben?
 12. Maria wordt buiten de Evangeliën een keer vermeld. In welk Bijbelboek is dat?

De antwoorden kunt u per mail sturen naar publisher@toetssteen-boeken.nl of per brief naar Klaas de Jong, Egginklaan 4-6, 7971 CA Havelte. De prijs voor de beste inzending is een Toetssteen-boek.