Meditatie juni 2022

Het jaar 33, een bijzonder jaar.

Wat deed jij toen…..? Wat kun jij je nog herinneren van…?

Er zijn momenten in je leven die je altijd bijblijven. Momenten van persoonlijke aarde – de dag waarop je eindelijk slaagde voor je rijbewijs, de dag waarop je naar later bleek de liefde van je leven ontmoette, de dag waarop je besloot om nu alles over een andere boeg te gooien, opnieuw te beginnen en de sprong te wagen. Op de tv zender ONS, komt met grote regelmaat een jaaroverzicht naar boven met als titel: ‘Een bijzonder jaar …’ en wordt een overzicht geboden van allerlei gebeurtenissen van een specifiek jaar.

Er zijn momenten in je leven die je nooit zult vergeten, hoe oud je ook wordt, Omdat je het zelf meegemaakt hebt toen het gebeurde, voel je de verbondenheid met alle anderen in dezelfde situatie. In ieders leven, jong en oud trekken gebeurtenissen uit de persoonlijke- en wereldgeschiedenis aan je voorbij in.

Zo’n soort gevoel, moet het geweest zijn op het eerste Pinksterfeest in Jeruzalem. Het was een gebeurtenis die grote indruk gemaakt heeft op degenen erbij aanwezig zijn geweest.

In het boek Handelingen heeft Lucas zijn ervaring opgeschreven van wat daar in Jeruzalem is gebeurd: ‘En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld van de heilige Geest’. 

Pinksteren is het geboortefeest van de kerk, vanaf toen werd duidelijk dat het werk van Jezus in Zijn geest voortgezet zou worden door Zijn volgelingen. En alles wat Hij heeft gezegd en gedaan heeft niets te maken met populisme of een bevlieging van godsdienstige gedrevenheid.

Op de geboortedag van de kerk ontstaat er een nieuwe mentaliteit, een nieuwe geestesgesteldheid die de leerlingen helemaal vervult en hun nieuwe moed en kracht en inspiratie biedt om door te gaan met het werk van Jezus: God op verstaanbare wijze ter sprake brengen wijze. De wereld bekend maken met Zijn onvergankelijke liefde voor de mens die Hij geschapen heeft.

Voor niets of niemand bang zijn, na wat de vijftigste dag na Pasen is gebeurt.  In de Handelingen schrijft Lucas over geest van vernieuwing toen de heilige Geest vaardig werd over de apostelen. ‘Vaardig’ is een woord dat we in dit verband niet alleen moeten verstaan als ‘kundig’ maar ook als ‘beweging’, of simpeler gezegd: ‘vaart maken’.  Op het Pinksterfeest kreeg de verkondiging van het evangelie vaart, omdat Gods Geest over allen werd uitgestort en wij zo worden toegerust om het Goede Nieuws te leven en te beleven.

Hoe mooi zou het zijn als op Pinksteren mensen opnieuw mogen ervaren dat bij de pakken neerzitten, uitgeblust zijn (of worden), geen toekomst biedt, en dat Gods Geest ons nieuwe levensadem inblaast om weer in de benen te komen en rechtop te staan en te doen wat Jezus ons heeft verteld en voorgeleefd. Dat we kunnen zeggen: Het jaar 2022, een bijzonder jaar.

Ik wens u allen zalig Pinksterfeest!

Pastoor Ton Huitink