Meditatie januari 2022

Een nieuw jaar 2022…

Allereerst wens ik iedereen, die dit leest, alle goeds toe voor dit nieuwe jaar.

We hebben net Kerst gevierd, de geboorte van het Licht en ik haak nog even aan bij het lied van de meditatie van vorige maand:

Reeds breekt in deze wereld

Het licht des hemels door.

Het is moeilijk in deze tijd, die ons nog steeds in de greep van het virus houdt, dat licht te blijven zien. Tijdens Kerst zingen we er over, de veelal bekende woorden, die ons als kind werden aangeleerd en voorgeleefd. Hoe nodig hebben wij dat Licht nu, hoe geven we het aan elkaar door. Hoe blijven we elkaar bemoedigen in het jaar dat voor ons ligt en waarvan we niet weten hoe het zal verlopen. Dat kunnen we niet alleen, het Licht van de geboorte van Jezus zal ons volgen, dat mogen we geloven. Elke dag opnieuw is er dat lichtende voorbeeld waardoor we ons getroost en gesterkt kunnen weten ook in dit nieuwe jaar, dat voor ons ligt.

Daarom eindig ik hier ook met de woorden van Huub Oosterhuis: Licht dat ons aanstoot

……Aanhoudend licht dat overwint

Vaderlijk licht, steevaste schouder,

Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

Of ergens al de wereld daagt

Waar mensen waardig leven mogen

En elk Zijn naam in Vrede draagt.

Ik wens ons allen toe dat we in het nieuwe jaar dit lichtpunt voor elkaar, voor een ander mogen zijn,

in Christus’ naam.

 

Sarie van Andel-Vink.