Meditatie April 2022

Jezus leeft! (2 Timoteüs 2:8).

We vieren dit jaar het Paasfeest in een wereld vol met onrust en zorg. Met name de oorlog in Oekraïne houdt ons bezig en kan ons bang maken. We kunnen het gevoel hebben dat de toekomst onzeker is.

Hoe kunnen we dan toch op een hoopvolle manier het Paasfeest en zo de opstanding van Jezus vieren?

Dat kunnen we doen door Jezus Christus, die uit de dood is opgewekt, in gedachten te houden. In 2 Timoteüs 2:8 worden we daartoe gestimuleerd. 

Onze aandacht wordt gericht op Jezus Zelf. Hij is uit de dood opgewekt.

Niemand van de mensen weet, hoe dat pre­cies is gebeurd. Wel zijn er getuigen geweest van het feit van de opstan­ding. Verschillende mensen hebben Jezus als de levende ontmoet. Jezus is aan hen verschenen. Velen hebben met eigen ogen gezien dat Hij is opgewekt uit de dood. Ze hebben Hem na zijn opstanding gesproken.

Ons geloof in het feit van de opstanding rust dus op het getuigenis van de Bijbel.

Dat Jezus Christus is opgewekt uit de dood heeft elke dag betekenis voor ons. De opdracht om Hem in gedachten te houden mag dan ook een plaats hebben in ons dagelijkse leven. Het mag ons houvast en moed geven.

Jezus Christus in gedachten houden betekent dat we ons hart en oog op Hem richten en in vertrouwen op Zijn kracht en nabijheid leven. Dat wil niet zeggen dat het dan altijd makkelijk is in het leven, maar het betekent wel dat we in alles wat we meemaken nooit alleen zijn en nooit alleen gelaten worden. Als we elke dag Jezus Christus die uit de dood is opgewekt in gedachten houden, is het ten diepste elke dag Paasfeest in ons leven. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen (Opwekking 47). Jezus leeft! 

Ds. Koen Jonkman.