Meditatie Oktober – November

Bij Exodus 3:7-14

‘Mozes’, een Egyptische godennaam, hem gegeven door de prinses van de Farao, die hem als klein kindje dobberend op de Nijl, in zijn arkje, had gevonden.

In het Egyptisch betekent ‘Mozes’ : zoon van…….

In het Hebreeuws betekent ‘Mozes’ , en ik geloof niet dat de Egyptische prinses dat heeft geweten, wat een prachtige Bijbelse humor is dat, in het Hebeeuws betekent ‘Mozes’, precies wat er met hem gebeurde: ‘uit het water getrokken, uit het water gered’.

De Egyptische prinses kende geen enkel Hebreeuws woord en toch gaf ze de goede naam.

Zoon van….en dan volgde er meestal in Egypte de naam van een god. Zeker zonen van de Farao, ook al waren ze geadopteerd.

Denk maar aan Toet Mozes, zoon van Toet. Ra Mozes, zoon van Ra, de naam van de zonnegod, volgens de Egyptenaren.

Maar wie heet er nu  ‘zoon van…’? Zoon van wie?Welke Godsnaam hoort er bij Mozes?

Wie zal zijn God zijn?

Mozes, zoon van wie eigenlijk?

Dan ziet hij een brandend braambos. Als het vuur van God, dat niet verteert, maar dat aanstekelijk werkt en élan wekt.

Mozes ‘deze zoon van wie’ voelt zich er door aangetrokken. Hij hoort zijn naam roepen: ‘Jij moet mijn vol uit Egypte leiden, de vrijheid tegemoet, in Mijn Naam’.

Mozes ontmoet God. Eindelijk gaat het gebeuren. Op weg naar de vrijheid.

Maar er is twijfel bij Mozes.  Wat zal ik tegen de Israëlieten zeggen, als ik hen vertel, dat de God van hun vaderen mij gezonden heeft en zij vragen naar Zijn Naam?

Dan volgt één van de meest indringende passages in de Bijbel.

‘God, wat is uw Naam?’

‘Wie kan ik zeggen, dat er is?’

Dan zegt God: ‘Ik ben, die Ik ben, Ik zal zijn, die Ik zijn zal, Ik zal er zijn, voor jullie’.

Een wonderlijke naam. Die aan de ene kant verbergt: we kunnen immers God niet benoemen, slechts Zijn Naam heiligen.

Een naam,  die tegelijkertijd onthult: ‘Mijn zijn, Mijn wezen is er voor jullie, Ik heb jullie ellende gezien, zo waar Ik God ben, zal Ik er zijn voor jullie. Want zo ben Ik, als je dat weet en daaraan vasthoudt, weet je genoeg’.

‘Genoeg om er ook voor elkaar te zijn’.

God zegt: ‘Ik ben’.

Wij mogen zeggen: ‘God is’.

God is, met ons.

Zo is ook de open ruimte achter de naam van Mozes ingevuld. Hij, Mozes, mag de zoon zijn van de God van Abraham Izaäk en Jacob, die is en die zal zijn. Zoals God is, namelijk, met ons.

Deze  God van de Bijbel, deze God van Mozes, deze God van de vaderen, is ook de Vader van Zijn Zoon, onze Heer.

Die genoemd wordt: Immanuël, God met ons.

Die ook gezegd heeft: ‘Ik ben’. Zeven keer. Zoals ‘Ik ben de Goede Herder, Ik ben het Licht der wereld, Ik ben de ware wijnstok. Woorden van Jezus: ‘Ik ben…’

Zo Vader, zo Zoon. Ook Hij is, met ons.

Ook Jezus Christus onze Heer zag het leed onder de mensen, de onvrijheid, de zonden, het verdriet van ons mensen. Ja, Hij overwon de dood.

En zette ons zo, in Gods Naam, op de weg van de vrijheid, van troost, vergeving en eeuwig leven.

Ds. Bob Haanstra