Meditatie mei 2022

Hij is bij ons (- of toch niet?)

(n.a.v. Matt.28:20b)

Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen….

Het zijn de laatste woorden die Matteüs heeft opgetekend uit de mond van Jezus.

Ze klinken als een bemoediging.

Maar ze roepen ook verwarring op.

Want kort na deze woorden van Jezus bleek Hij toch verdwenen.

De leerlingen hebben Hem met eigen ogen op zien stijgen, totdat een wolk Hem aan hun zicht onttrok.

Hoezo: Ik ben met jullie…..?

Hoe vaak zullen ze gedacht hebben:

Was het maar waar!;

Was Jezus nog maar bij ons!

Dan konden we Hem om advies vragen;

Dan kon Hij ons bemoedigen…..

Herkenbaar?

Soms zou je wensen dat je meer van Jezus merkte;

Dat je Hem kon zien;

Dat je Hem om advies kon vragen over dat waar jij mee worstelt.

Maar helaas… Jezus is niet meer op aarde…..

En toch geloof ik dat Jezus nog steeds bij ons is.

10 Dagen na zijn vertrek van de aarde stuurde Hij zijn Geest.

Door die Geest woont Jezus in ons;

Helpt Hij ons te blijven focussen op die andere woorden die Hij sprak vlak voor zijn afscheid:

Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde.

Hij is bij ons, in ons;

En tegelijk is Hij koning in de hemel.

Het is Gods Geest die me helpt dat te blijven geloven;

En zo rust te blijven vinden in deze onrustige tijden.

Daarin merk ik dat Hij inderdaad bij me is.

Harry Offereins