Activiteiten

 Na een geslaagde avond was het resultaat dat:
Het Fries Mannen Ensamble  €554,40 heeft mee gekregen voor Nobody’s Child! 

Zangavond zondag 28 oktober – aanvang 19.00 uur

in de Grote of Sint Clemenskerk te Steenwijk.

Kort na de herdenking van 500 jaar reformatie door Maarten Luther in 2017, werd door de Raad van Kerken Steenwijk e.o. het initiatief genomen om een jaar later in de maand oktober een zangavond te organiseren.

Tijdens deze bijeenkomst zullen het koor Reflector uit Steenwijk en het Fries Mannen Ensemble uit Sneek medewerking verlenen aan dit reformatieconcert. Tevens is er gelegenheid tot samenzang van enkele liederen, begeleid door Arjan Kroes op het Van Oeckelen orgel.

Er zal een collecte gehouden worden voor één van de goede doelstellingen waar het
Fries Mannen Ensemble al jaren voor kiest: voor de Werkgroep Nobody’s Child – een opvanghuis voor kinderen nabij de stad Negombo/Skri Lanka.

De toegang is gratis

 

 Lezingen:  zie voor verdere informatie: www.pkn-steenwijk.nl

19 nov. 2018       Ds. B. Haanstra    Israël, volk, land en staat
26 nov. 2018       Ds. B. Haanstra    Israël, volk, land en staat
20 nov. 2018       Ds. B. Haanstra    Biddenderwijs
11 dec. 2018        Ds. B. Haanstra    Biddenderwijs
24 jan. 2019         Ds. B. Haanstra    Biddenderwijs
13 feb. 2019        Ds. B. Haanstra    Biddenderwijs
14 mrt. 2019        Ds. B. Haanstra    Biddenderwijs
24 apr. 2019        Ds. B. Haanstra    Biddenderwijs

28 nov. 2018       Prof. Dr. Wille Ouweneel            Wat is waarheid

 9 jan.  2019    Prof. Alle Bruggink       Hoe “maakbaar” is ons leven?
16 jan. 2019    Prof. Alle Bruggink        Hoe “maakbaar” is ons leven?

27 mrt. 2019       Ds. B.Haanstra         Bijbelboek Job
 3 apr. 2019          Ds. B.Haanstra         Bijbelboek Job
10 apr. 2019         Ds. B. Haanstra        Bijbelboek Job

Lezingen:  zie voor verdere informatie: www.pkn-steenwijk.nl