meditatie september 2021

Mijn eerste liefde ……

Waar denk je aan wanneer je de vraag krijgt over wat jouw eerste liefde was?
Is het die jongen of dat meisje uit je eerste klas? Of is het dat eerste mooie boek van je favoriete schrijver? Of is het misschien de muziek? Voor velen van ons is muziek een grote liefde.

Het ontroert, motiveert of troost.

Music was my first love
And it will be my last
Music of the future
And music of the past

De zanger John Miles verklaart in dit lied de liefde aan de muziek. Zijn grote liefde. Zijn eerste liefde, zo zingt hij.

De Bijbel spreekt ook over ‘de eerste liefde’.
In Openbaringen 2 lezen we wat Jezus zegt tegen de gemeente van Efeze. Deze stad was in de tijd van Jezus een belangrijke stad met veel macht, rijkdom en invloed. Het was een wereldstad in het Romeinse rijk. Deze metropool kende naast een bloeiende economie ook een zeer bloeiende afgodendienst.
En middenin deze heidense cultuur was er een gemeente ontstaan. Kennelijk een daadkrachtige gemeente. Ze krijgen namelijk een applaus van Jezus.
“………. Ik ken uw werken, inspanning en volharding”, en ook “…… u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden”.
Dat is nogal een compliment.
Maar dan komt er een twist in het verhaal. In Openbaringen 2:4 lezen we dat er een voor Jezus heel belangrijk aspect in de gemeente ontbreekt. Deze hardwerkende christenen missen iets. Ze zijn hun ‘eerste liefde’ kwijt geraakt. En daar worden ze op aangesproken.
Waar is die eerste liefde gebleven? Die liefde die er was toen je voor het eerst doorleefde wat Jezus voor jou gedaan heeft. De liefde van God als liefhebbende Vader die alles, maar dan ook echt alles in de strijd gooide om jou te redden en jou voor Hem te winnen. Die Liefde met een hoofdletter. Die niet te beschrijven Goddelijke liefde die rechtstreeks uit de hemel kwam. Speciaal voor jou! Die Liefde uit de hemel die jou op het oog had èn heeft.
Niet veroordelend, altijd begripvol, altijd vriendelijk, verdraagzaam en hoopvol.

Met deze Liefde had God de Vader ons het eerste lief. En onze liefde is hier een reactie op.
Dat wij Hem lief hebben komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4:19)

Ik wil het prachtige lied van John Miles graag voor dit moment herschrijven.

Jesus was my first love
And it will be my last
Jesus of the future
And Jesus of the past

En ook het vervolg klinkt dan nog mooier….

To live without my Jesus
Would be impossible to do
In this world of troubles
My Jesus pulls me through.

Anko Amelink

Voorganger van De Regisseur.