Meditatie oktober 2020

2 Kronieken 7:13-14
Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik de pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Eind september waren er wereldwijd initiatieven van vasten en gebed waarbij ook dit bovenstaande vers centraal stond. Het verlangen van deze initiatieven is dat mensen zich terugkeren tot God, de Schepper van hemel en aarde.

We zien van alles gebeuren in de wereld. Wanneer we alleen al even kijken naar de afgelopen jaren, dan zien we een verharding in de maatschappij, toename van geweld, toename van immoraliteit, toename van angst en achterdocht. En dan heb ik het nog niet eens over de pandemie waarin wij zitten.

Door de Bijbel heen kunnen we lezen dat er van alles gaat gebeuren in de wereld. En dit heeft alles te maken met het loslaten van God. We zetten Hem niet meer op de eerste plaats. We erkennen Jezus Christus niet meer als Zijn Zoon, die is opgestaan uit de dood om ons vrij te kopen van de eeuwige dood. We zijn de zonde gaan omarmen, Gods geboden gelden niet meer.
Discussies over ethische kwesties, zoals bijvoorbeeld abortus, kunnen niet meer. Gods normen over het huwelijk, “een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten…” zijn al decennia geleden overboord gegooid. De mens staat centraal. Gecharceerd gezegd, “ik” moet het goed hebben en de rest maakt niet uit.

En dan is het zo belangrijk dat we terugkeren naar God. Dat we Zijn geboden weer gaan toepassen in ons leven. We moeten ons bekeren van alles wat ons afhoudt van Jezus. En ik wil een aantal zaken noemen die misschien wel herkenbaar zijn. We moeten ons bekeren van:
– onze trots, eigenwijsheid en jaloezie
– ons ongeloof
– onze luiheid en lauwheid
– het alsmaar meer en beter willen hebben
Jezus verlangt ernaar om op de eerste plek te staan in ons leven.

Deze tijd vraagt om drastische, radicale keuzes. Misschien nog wel meer dan ooit. En de keuze die jij maakt, heeft invloed op jouw eeuwige toekomst.

God belooft wanneer wij Hem zoeken, dat Hij zich laat vinden. Wanneer wij ons tot Hem keren, Hij ons zal vergeven, genezen en het land zal herstellen. En dat is wat juist nu zo hard nodig is.
Laten we op onze knieën gaan, onze zonden belijden. Laten we Gods geboden (weer) leidend zijn in ons leven, in onze maatschappij. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar God belooft Zijn zegen daarop!

Er is al een hele beweging gaande van mensen die radicaal die keuze willen maken en hebben gemaakt. Pak jij de handschoen op om je bij hen te voegen? Je hoeft hiervoor alleen maar Jezus op de eerste plaats te zetten in je leven.

Wil je hierover doorpraten, dan kun je mij vinden via de website van onze gemeente.

Bert van Drogen
Voorganger Baptistengemeente Het Baken