Meditatie november 2021

Je moet altijd het goede doen

Dagelijks lijkt het hetzelfde, je slaat de kranten open of je zit het nieuws te kijken en dan word je weer geconfronteerd met alle ellende van de wereld. De “ver-van-mijn-bed-show” onderwerpen willen we misschien nog wel snel aan ons voorbij laten gaan, maar de zaken die ons raken hebben onze aandacht.

Ik herken in mijn omgeving (ook onder christenen) pessimisme, ontevredenheid, wantrouwen, tweedeling, angst etc. Dit naar de overheid en naar elkaar. En dit wordt in gesprekken geuit, of in reacties op elkaar op bijvoorbeeld social media. En dit kan je bekruipen. Het kan ook mij bekruipen wanneer ik dit allemaal zie en hoor.

Het risico is dat we ons hierdoor laten beïnvloeden. Je zou hier zomaar in mee kunnen gaan. Je zou zomaar ook pessimistisch, achterdochtig of angstig kunnen worden. Ik weet dat ik hier gevoelig voor ben en ik denk dat ik niet de enige ben.

Wat ben ik dan blij dat ik dagelijks de mogelijkheid heb om in mijn Bijbel te lezen. Om te ontdekken wie God is, wie Jezus Zijn Zoon is en wie de Heilige Geest is. Wat ben ik dan blij te ontdekken dat ik niet angstig hoef te zijn, maar mag vertrouwen. Vertrouwen op Hem die mij liefheeft, Jezus Christus.

De Bijbel roept ons op om niet angstig te zijn. Sterker nog, we moeten vertrouwen in God hebben. En daarin krijgen we ook nog eens heel duidelijke opdrachten mee.

In Titus 3 kunnen we lezen dat we bereid moeten zijn om altijd het goede te doen. Maar ja, wat is dan dat goede doen? Nou, Paulus (zoals wij hem kennen) windt daar geen doekjes om. Je mag van niemand kwaadspreken. Van niemand? Nee, van niemand. Dat betekent ook niet van iemand die jouw leven ogenschijnlijk wat ingewikkelder maakt. Je moet ook vredelievend en vriendelijk zijn en je tegenover iedereen zachtmoedig gedragen.

En waarom zouden wij dat doen? Dat is een vraag die we ons natuurlijk kunnen stellen. Je zou heel demonstratief kunnen zeggen: “Geef mij eens één goede reden waarom?!”.

Het is net alsof Paulus ons kent. Dat hij wel verwacht hoe wij kunnen reageren. Ook een kleine 2.000 jaar later. Er is maar één reden om je op deze wijze op te stellen. Namelijk omdat wij door de genade van Jezus Christus voor God rechtvaardig zijn verklaard en erfgenamen geworden zijn van het eeuwige leven waarop wij hopen.

Onze toekomst is bij Jezus, onze toekomst is mét Jezus. En wanneer wij onze toekomst met Hem hebben, kunnen wij niet anders dan ons op deze wijze opstellen. Dan kan het niet anders, dan dat wij als christenen in eenheid hetzelfde verlangen hebben, namelijk Hem eren, Hem gehoorzamen en Hem bekendmaken.

Het is mijn diepe wens en droom dat we dit laten zien aan de mensen om ons heen. Het is mijn diepe wens en droom dat we dit als Christenen in Steenwijkerland in eenheid laten zien aan de mensen om ons heen.

Laten we het goede doen en hierin Jezus eren voor wie Hij is, Gods Zoon, de Redder van deze wereld!

Bert van Drogen

Voorganger