Meditatie April 2020

PASEN

In de nacht van Stille zaterdag gebeurt het: de overgang van donker naar licht, van paars naar wit, van wanhoop naar hoop, van dood naar leven.
Het verhaal, het evangelie van Pasen, hebben wij mensen nodig. Zeker in deze tijden van het coronavirus. De onzekerheid, die het met zich meebrengt, ziekte en zoveel doden, wereldwijd.  Er is meer angst dan rust. Meer verdriet dan vreugde. Meer dood dan leven.

En toch.
De nacht van Stille Zaterdag is anders door de dag die er op volgt.
Het is de nacht van de ontsluiering, van de herschepping.
Het is de nacht van de tweede Adam.
Het is de nacht van Hem, die het Licht der wereld wordt genoemd, waarvoor het nacht’lijk duister zwicht.
Hij die kwam om de schaduwen te beschijnen.
In Hem neemt God Zijn Schepping opnieuw ter hand.
In het lijden en sterven, van onze Heer Jezus Christus, en in Zijn opstanding ziet God naar ons om in onze wanhoop, in ons verdriet.
Pasen vertelt, God is ons nabij juist ook in deze corona-tijden.
Pasen vertelt, God is ook ons nabij, juist tot in de dood. Ja, door de dood heen.
Eens doorbraken Gods Scheppingswoorden de kille stilte van het woeste en lege.
Met Pasen, met de opstanding van onze Heer, doorbreekt God de kille macht van de dood.
Een overwinning op het toekomstloze.
Op het kwaad. Op het zinloze en tevergeefse.
De overwinning van de Eeuwige op het vergankelijke.
Van het Licht op het donker.
In al het duister van de wereld, in bizarre corona-tijden in al het donker van ons leven,  mogen we uit dat Paasevangelie kracht putten.

Ds. Bob Haanstra