Lutherzangavond

27 oktober 2019
Lutherzangavond in de Grote of St. Clemenskerk te Steenwijk, aanvang: 19.00 uur
Medewerking zal worden verleend door het Chr. Mannenkoor te Steenwijk onder leiding van Marco Hoorn.
Organist: Arjan Kroes
De voorganger in deze dienst is Em. pastoor Theo van der Sman