Bijbelstudieavonden in Steenwijk

DE HEERE JEZUS KOMT SPOEDIG!
Dit belangrijke thema is zeer actueel.
De bijbel is hier heel duidelijk over.
Gods Woord vertelt wat ons te wachten staat.
Door de profetieën in het Oude- en Nieuwe Testament weten we hoe ver de
tijd gevorderd is.
Het is van groot belang dat over deze dingen duidelijk gesproken wordt!
Rennie Schoorstra en Kenneth Johannes Kerver
zullen ons dit uitleggen met als subthema’s:

 • Elke gelovige dient oog te hebben voor de tekenen van de tijd.
 • De aarde is in barensnood.
 • Wee degene die aan Israël, Gods oogappel, komt.
 • De gemeente van de Heere Jezus maakt zich klaar voor vertrek.
  De samenkomsten zijn in Gebouw Beth-El,
  Vrije Zendingsgemeente, Gasthuislaan 109, Steenwijk.
  Donderdagavonden 5 en 19 oktober 2023.
  De avonden beginnen om 20:00 uur, de toegang is vrij