zangavond

Zangavond zondag 28 oktober – aanvang 19.00 uur

in de Grote of Sint Clemenskerk te Steenwijk.

Kort na de herdenking van 500 jaar reformatie door Maarten Luther in 2017, werd door de Raad van Kerken Steenwijk e.o. het initiatief genomen om een jaar later in de maand oktober een zangavond te organiseren.

Tijdens deze bijeenkomst zullen het koor Reflector uit Steenwijk en het Fries Mannen Ensemble uit Sneek medewerking verlenen aan dit reformatieconcert. Tevens is er gelegenheid tot samenzang van enkele liederen, begeleid door Arjan Kroes op het Van Oeckelen orgel.

Er zal een collecte gehouden worden voor één van de goede doelstellingen waar het
Fries Mannen Ensemble al jaren voor kiest: voor de Werkgroep Nobody’s Child – een opvanghuis voor kinderen nabij de stad Negombo/Skri Lanka

Na een geslaagde avond was het resultaat dat: 

Het Fries Mannen Ensamble  €554,40 heeft mee gekregen voor Nobody’s Child!