Vacature

De Raad van Kerken in Nederland zoekt een algemeen secretaris nu Klaas van der Kamp de Raad van Kerken in Nederland gaat verlaten om classispredikant te worden binnen de PKN.

De tekst van de advertentie waarin wordt gemeld dat de Raad een algemeen secretaris zoekt, is te vinden op de website van de Raad: https://www.raadvankerken.nl/?b=5095

Wij willen proberen via allerlei wegen bekendheid te geven aan de vacature.

Daarom willen wij ook de provinciale en lokale raden van kerken verzoeken of zij mensen die mogelijk belangstelling hebben voor deze vacature hierop willen wijzen. Ook stellen wij het op prijs als op website in uw netwerk hiervoor aandacht kan worden gevraagd. Belangstellenden wordt gevraagd vóór 6 juli te reageren. Hieronder volgt een korte tekst die kan worden gebruikt in nieuwsbrieven en andere uitingen. Bijgaand vindt u ook het logo van de Raad voor de herkenbaarheid.
De Raad van Kerken in Nederland daagt kerken uit tot samenwerking en zichtbaarheid. Achttien kerkgenootschappen bundelen hun krachten in dit eigentijdse oecumenische netwerk. Wij zoeken een:

                                        algemeen secretaris (0,8) v/m

Op de website www.raadvankerken.nl kunt u zien of de vacature bij u past en hoe u kunt reageren.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met hartelijke groet,

Beppie van Laar
Raad van Kerken