Meditatie November 2019

Zwak’ en ‘sterk’ horen die bij elkaar?

n.a.v. 2 Korinthiërs 12: 6-10

Paulus schrijft in dit gedeelte over zichzelf, over wie hij is en hoe hij zich voelt. Vers 10 zegt: 10Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Hij spreekt over ‘zwak’ en ‘sterk’. Voor ons gevoel heeft dit niets of weinig met elkaar te maken. Maar Paulus denkt daar anders over, hij zegt dat die twee onafscheidelijk van elkaar zijn in Gods ogen. In onze maatschappij moet je krachtig en sterk zijn, anders red je het niet, wordt ons duidelijk gemaakt. Maar hoe anders is dat in Gods maatschappij, in Gods ogen. In Gods rijk staan de dingen volledig op de kop. Daar is het zo anders dan wat de wereld ons leert, en daar spreekt Paulus over. In Gods Koninkrijk is juist zwakte een teken van kracht, van sterkte. Het geloven in God en Zijn zoon Jezus Christus maakt ons niet tot zwakke mensen, maar juist tot sterkte mensen. Bij God staan we niet buitenspel als we zoals Paulus in het Bijbelgedeelte zegt; een doorn in het vlees hebben. Als we een handicap hebben, en dat kan lichamelijk, maar ook geestelijk zijn, bij God wordt alles omgedraaid. Bij Hem worden onze ‘zwakheden’ opgemerkt, worden ze gezien. Hij wil ons opbeuren en sterk maken. Bij God mogen we in onze zwakte, sterk zijn in Hem. Paulus zegt het heel duidelijk; het is Christus die hem en ook ons kracht geeft. Daar mogen we ons op richten in al onze zwakheden, in al onze tekortkomingen. We mogen sterk zijn in Christus, in God.

Harry de Raaf

Voorganger Vrije Zendingsgemeente ‘Beth-El’. Steenwijk