Meditatie Maart 2019

Meditatie Raad van Kerken Maart 2019

 Bij Lucas 15:11-32 – De verloren zoon – Vergeven

Veertig dagen op weg naar Pasen. In die serie zondagen ook het verhaal dat we meestal noemen ‘het verhaal van de Verloren zoon’. Maar daarbij de vraag wie nou eigenlijk de verloren zoon is.

Het verhaal gaat over vergeven. Daarbij opmerkelijk dat de jongste zoon nog niet eens thuis is aangekomen. In de verte ziet zijn vader hem en rent hem tegemoet. Zo is deze vader.

De oudste zoon weet er geen raad mee. Hij kan niet blij zijn. Ook hij zal tot verzoening moeten komen, maar kan dat kennelijk niet.

Wij hebben te vaak een oordeel. Als het gaat om ras, volk of geloof, dan zijn we snel geneigd om onszelf beter te vinden. Met de woorden van de oudste zoon: “Maar nu die zoon van u is thuisgekomen….”. In die woorden klinkt zijn eigen superioriteit door.

Daar waar wij ons ras, volk, maar zeker ook ons geloof, beter vinden dan dat van de ander, zijn feitelijk wij de verloren zoon.

 Ds. Sander van ’t Zand