Meditatie juni 2019

Meditatie 

Denk aan de tijden van weleer,
Verdiep u in het verre verleden.
Vraag uw vader ernaar, hij zal vertellen;
Vraag de oudsten en zij zullen verhalen.
(n.a.v. Deut. 32:7-12)

“Opa, vertel nog eens over vroeger!….”.

Veel kinderen vinden het prachtig, wanneer opa’s dat doen:
Vertellen over vroeger.
Toen de wereld er zo heel anders uit leek te zien.
Toen er nog geen auto’s waren.
En geen tv’s, geen computers en smartphones.
En sommige opa’s of oma’s kunnen prachtig over die tijd vertellen.
Spannende verhalen.
Ondeugende streken…..

Wanneer kinderen ouder worden, moeten ze vaak niet meer zo veel van vroeger hebben.
Alsof toen alles zo mooi en goed was….!
Nee, gelukkig leven we nu.
En hebben met het verleden niet zo veel te maken.
Kerkgeschiedenis is bepaald geen geliefd onderwerp op catechisatie…..

Toch is het goed om het regelmatig wel over vroeger te hebben.
Niet zozeer om dat verleden op te hemelen.
-Alsof toen alles beter was en mooier-.
Maar omdat je uit dat verleden je God kunt leren kennen.

Gods daden uit het verleden houden je geloof levend.
Dat is de strekking van het lied dat Mozes in opdracht van God  aan het volk van God leerde.
Het verleden vertelt je over Gods macht;
Over Gods liefde;
Over Gods zorg.

Daarom leert Mozes aan de kinderen van zijn eigen en van latere generaties dat ze hun (voor)ouders en hun leiders moeten vragen om nog eens over vroeger te vertellen.
Over wat God vroeger gedaan heeft.
Daarbij konden deze ouderen/oudsten uit eigen ervaringen putten.
Ze waren er immers zelf bij geweest tijdens de woestijnreis en de intocht in Kanaän.
Ze hebben Gods macht, liefde en zorg in hun leven heel persoonlijk ervaren.

Dat past precies in de tijd waarin wij leven.
Jongeren verlangen naar ervaringsverhalen:
Vertel eens: wat heeft God in uw leven gedaan?
Kunnen we hen daarover vertellen?
Durven we dat?
Ouderen: vertel maar wat God in uw leven heeft gedaan!
Jongeren: durf te vragen (#dtv)
Want van vragen word je wijs.
En van “vroeger” kun je veel leren over onze God.

ds Harry Offereins