meditatie juni 2018

En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.
(Lucas 24:49)

Dit zijn de woorden die de Heer Jezus tot Zijn discipelen spreekt vlak voor Hij weer teruggaat naar Zijn Vader in de Hemel. De voorbereidingstijd van de discipelen zit erop. Zij moeten nu verder zonder de lijfelijke aanwezigheid van Jezus. Een bijzonder moment.

Telkens wanneer ik deze woorden lees, dan komen er allerlei vragen bij mij op. En wellicht hadden Jezus’ discipelen dit ook wel. Wat zou er gaan gebeuren? Wat zal Jezus bedoelen met kracht uit de hoogte? Wanneer komt deze kracht dan?

Wij weten hoe dit verliep. Zij hoefden “slechts” enkele dagen te wachten in Jeruzalem. Maar van te voren wisten zij dit natuurlijk niet. Maar wat een krachtige uitwerking had het uiteindelijk!

Zo gaan mijn gedachten richting het thema “volharden in gebed”. Dit zijn woorden die we wel eens horen. We moeten volharden! Maar hoe doen we dat? Zeker wanneer we niet direct een antwoord zien?

Het antwoord hierop lezen we o.a. in vers 53 en ook in Handelingen 1:14. Zij hadden niet alleen de opdracht om met elkaar te wachten, maar zij hadden ook het verlangen om bij elkaar te zijn en in eenheid God te loven, te danken, te aanbidden onder smeking en dankzegging.

Gods reactie is dat Hij grote dingen doet door Zijn discipelen heen. Hij zet hen in, in Zijn dienst. Zij worden ingezet om van Hem te getuigen, overal! En dit niet in eigen kracht, maar vanuit de kracht uit de hoogte.

Met diezelfde kracht wil God ons ook bekleden! Hebben wij hetzelfde verlangen als de discipelen? Dan zullen we Zijn kracht ontvangen en getuige(n) (zijn) van Gods grote daden!

Met vriendelijke groet,

Bert van Drogen
Voorganger BGS