Meditatie Juli 2019

Over een nieuwe dag
Johannes 20, 1-18.

De nieuwe dag bij uitstek is de ochtend van Pasen. Na  een zwarte vrijdag en een oorverdovend stille zaterdag is er in de tuin de ongedachte ontmoeting tussen Maria en de opgestane Heer.
In het Nieuwe Liedboek is een mooie vertaling opgenomen van de bekende popsong van Cat Stevens Morning has broken : 

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
Beide ontspringen nieuw aan het woord. 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
Vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
Al wie hier wandelt ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Doopsgezinde Gemeente Giethoorn & Steenwijk
Ds. Gerke van Hiele